Saturday, 30 January 2010

SOALAN TUTORIAL M4 DAN ISL

SOALAN TUTORIAL
Buat banding beza antara cabang-cabang dalam falsafah pendidikan Barat dan membentangkannya di dalam kelas.

SOALAN ISL
Dengan menggunakan borang analisis PMI (Plus, Minus dan Interesting) buat analisis terhadap mana-mana satu cabang falsafah pendidikan Barat.

Rujukan:
Olivia P (1992) Developing the Curriculum. 3rd ed. New York:Harper Collin.

Dewey J. (2005) Democracy and education: An Introduction to tha philosophy of education. New York:Cosimo Classics.

Winch, C. (1999). Key Concepts in the philosophy of education. London:Routledge.

Saturday, 23 January 2010

SOALAN TUTORIAL DAN ISL M3

PERSEDIAAN TUTORIAL (MASA ISL)

Mencari maklumat di internet dan perpustakaan mengenai perkembangan falsafah pendidikan barat dan membanding beza antara cabang-cabang dalam falsafah pendidikan Barat dengan menggunakan pengurusan grafik yang sesuai.

MASA TUTORIAL

Dalam kumpulan pelajar memilih seorang tokoh falsafah pendidikan Islam dan seorang tokoh falsafah pendidikan Timur serta membentangkan pandangan tokoh tersebut.

Sunday, 17 January 2010

SOALAN TUTORIAL MINGGU 2

1. Huraikan kepentingan kefahaman tentang konsep falsafah dan falsafah pendidikan dalam latihan perguruan.

2. Bincangkan cara-cara seseorang guru dapat memenuhi satu daripada hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu pendidikan sebagai suatu usaha yang berterusan.

3. Huraikan tentang lapan unsur Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

4. Jelaskan bagaimana guru dapat memainkan peranan dalam usaha memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Guru.

Sunday, 10 January 2010

SOALAN TUTORIAL MINGGU 1

Banding bezakan Sistem Pendidikan di Malaysia menggunakan pengurusan grafik.
Soalan ini dibincangkan dan dibentang semasa sesi tutorial secara berkumpulan

ISL - Cari bahan untuk membuat soalan tutorial

Popular Posts

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails