Sunday, 17 January 2010

SOALAN TUTORIAL MINGGU 2

1. Huraikan kepentingan kefahaman tentang konsep falsafah dan falsafah pendidikan dalam latihan perguruan.

2. Bincangkan cara-cara seseorang guru dapat memenuhi satu daripada hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu pendidikan sebagai suatu usaha yang berterusan.

3. Huraikan tentang lapan unsur Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

4. Jelaskan bagaimana guru dapat memainkan peranan dalam usaha memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Guru.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails