Friday, 7 January 2011

SOALAN TUTORIAL DAN ISL MINGGU 2

TUTORIAL
Pelajar membentangkan peta minda mengenai cabang-cabang dalam falsafah pendidikan.

ISL
Pelajar mencari bahan atau maklumat mengenai tokoh-tokoh falsafah pendidikan Islam dan membuat nota mengenainya.

Rujukan:

Abdul Rahman Arof & Zakaria Kasa.(1995).Falsafah dan konsep pendidikan (2nd ed.).Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti.

Barrow & Woods.(2006). An introduction to philosophy of education. (4th ed.).London: Routledge.

Nodding, N. (2006).Philosophy of education.(2nd ed.) Colorado : Westview Press.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails