Thursday, 17 April 2014

Tutorial Minggu 7
Pelajar dipaparkan dengan clip video ‘teacher make a difference’ dan kemudian mengulas ciri-ciri keguruan dalam video tersebut.
Persediaan tutorial:
Mencari bahan melalui internet dan perpustakaan mengenai pandangan agama yang berlainan mengenai pendidikan. Pelajar dikehendaki membuat nota mengenainya.

Tutorial Minggu 8
Pelajar Membanding beza antara ttg kerjaya guru dari segi perspektif agama yang berlainan dan membentangkan dalam kelas.

Persediaan Tutorial:
 Mencari maklumat mengenai tokoh pendidikan dan membuat catatan mengenainya.

Tutorial Minggu 9
SBE

Tutorial Minggu 10
Cuti Semester

Tutorial Minggu 11

Bincangkan peranan salah seorang tokoh pendidikan dalam pembinaan modal insan.
Mencari bahan untuk menghasilkan folio mengenai tokoh pendidik.


Tutorial Minggu 12
“guru adalah agen perubahan” atau “ guru sebagai pengekal tradisi”. Beri respon kepada kenyataan di atas berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar.


Tutorial Minggu 13
Mencari artikel berkaitan isu semasa yang mengaitkan guru dan membuat ulasan berdasarkan peranan guru sebagai pembentuk insan dan masukkan dalam folio. 


Tutorial Minggu 14
Pelajar membuat banding beza antara teori pembinaan kurikulum berdasarkan model objektif dengan model proses dan membentangkan dalam kelas.

Persediaan Tutorial:
Mencari maklumat melalui internet dan perpustakaan mengenai model-model pembentukan kurikulum termasuk KBSR selain daripada model objektif dan proses.

Tutorial Minggu 15
Pelajar membina peta konsep mengenai pembentukan KBSR dan membentangkan dalam kelas.
Persediaan tutorial:
Mencari bahan mengenai isu-isu berkaitan perlaksanaan KBSR.

Tutorial Minggu 16
Pelajar merujuk kepada satu artikel mengenai perlaksanaan KBSR dan membuat ulasan mengenainya di dalam kelas.
Mencari bahan dalam internet dan perpustakaan dan membuat nota mengenai kekuatan dan kelemahan pelaksanaan KBSR di Malaysia.

Tutorial Minggu 17

Membuat penulisan refleksi mengenai pelaksanaan KBSR dan matlamatnya ke arah pencapaian wawasan 2020 dan membentangkannya di dalam kelas.
Membincangkan perubahan-perubahan terkini dalam kurikulum Sekolah Rendah.

ISL

Mencari bahan atau artikel mengenai wawasan 2020 dan membuat nota ringkas mengenainya.
Mencari bahan tentang perubahan kurikulum menjelang 2012.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails