Wednesday, 1 July 2015

Tajuk Pembentangan Kelas BM SJKC PISMP 2015

1. Konsep Asas Falsafah & Falsafah Pendidikan
-Konsep Asas Falsafah
-Konsep Falsafah Pendidikan
-Kepentingan Falsafah Pendidikan kpd Guru
(Chew Kian May)

2. Cabang-cabang Falsafah
-Pandangan ahli Falsafah Islam, Barat, Timur
-Ontologi
-Epistimologi
-Aksiologi
-Logik
(Ho Li Wei)

3. Perkembangan Pendidikan di Malaysia
-Sebelum merdeka
(Hoh Rui Ying)

-Selepas merdeka
(Khor Sue Ying)

-Pendidikan masa kini
PPPM 2013-2015
(Khor Qiao Er)

4. Falsafah Pendidikan di Malaysia
-FPK
-FPG
-Model konseptual FPG
(Ng Jia Shan)

Falsafah Pendidikan Awal Kanak2
Implikasi FPK FPG thd sistem pendidikan Malaysia
(Ng Xin Yi)

5. Kurikulum dalam Pendidikan
-Konsep Kurikulum
-Jenis kurikulum
(Ong Hoay Har)

Faktor-faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
-Perkembangan teknologi
-keperluan semasa
-dasar kerajaan
-budaya masyarakat
Peranan Guru dlm pelaksanaan Kurikulum
-Pentafsir
-Perancang
-Pelaksana
(Tan Poh Rong)

6. Model  Kurikulum & pelaksanaan Kurikulum
-Teori & model pembinaan kurikulum
-Model Tyler & Taba
-Model Proses Stenhouse
Pembentukan & kand kurikulum sekolah
-Pelaksanaan & perkembangan kurikulum
(Tiang Chen Lin)

7. Isu-isu Falsafah dlm Pendidikan
-Profesion & profesionalisme
-Standard prestasi antarabangsa
-Kepelbagaian potensi murid
1. Iniasiatif pengubal dasar (prasarana, nisbah guru murid)
2. Komitmen sekolah, guru, ibubapa & komuniti
(Yap Yen Pheng)

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails