Saturday, 13 August 2016

TUTORIAL WEEK 7 & 8

Students analyze the national education philosophy and see its relationship with western, Islam and east education philosophy. Students need to present in class.
The students compare their educational philosophy with FPK.

ISL
Preparation for the tutorial:
Students download video clips "Teacher Make a difference" in the Internet that shows the characteristics of teaching that can be emulated by them.

Monday, 8 August 2016

TUTORIAL WEEK 5 & 6

You must create groups and tutorial topics to be presented in a tutorial session. In the group of students to compare and contrast the current education system, before and after use graphical management and presented in class.

ISL
Preparation for the tutorial:
A literature review on the branches of the philosophy of education and create a formula in the form of mind maps.

Saturday, 30 July 2016

TUTORIAL WEEK 4 2016

Make a comparison of the development of the National Education System Before Merdeka, After Independence and the Present in the form of a map graphic with analyzing and presenting in the classroom.

TUTORIAL WEEK 3 2016

Students are required to present the mind map 's branches in Philosophy of Education .

TUTORIAL WEEK 2 2016

1. You need to find philosophy in other countries in the world and make an analysis of their philosophy.
2. Build your own philosophy based on the goals and mission of your vision?
Present individually in class during tutorial sessions.

TUTORIAL WEEK 1 2016

Students are required to compare and contrast the current education system than ever before independence with the use of graphics and presents a tutorial Setup

ISL class : You are required to find references in the library, the branch of philosophy concerned with education and the conclusion in the form of mind maps.
THANKS..

Friday, 7 August 2015

Tutorial Week 5

Buat perbandingan antara Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP (2006-2010) dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM (2013-2025). Bentangkan di dalam kelas.

Wednesday, 22 July 2015

Tutorial Week 4

Buat perbandingan tentang Perkembangan Sistem Pendidikan Negara Sebelum Merdeka,  Selepas Merdeka dan Masa Kini dalam bentuk peta grafik dgn menganalisis dan membentangkan di dalam kelas.

Tuesday, 21 July 2015

Tutorial Week 3

Pelajar membentangkan peta minda mengenai cabang-cabang dalam  Falsafah Pendidikan.
Pelajar membentangkan peta minda mengenai cabang-cabang dalam falsafah pendidikan. Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ
Pelajar membentangkan peta minda mengenai cabang-cabang dalam falsafah pendidikan. Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ

Tutorial Week 2

1. Anda dikehendaki mencari Falsafah di negara lain di dunia dan buat analisis tentang Falsafah mereka.
2. Bina Falsafah anda sendiri berdasarkan matlamat dan misi visi Pendidikan anda? Bentangkan secara individu di dalam kelas semasa sesi tutorial.
Pelajar membentangkan peta minda mengenai cabang-cabang dalam falsafah pendidikan. Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ

Wednesday, 1 July 2015

Tajuk Pembentangan Kelas BM SJKC PISMP 2015

1. Konsep Asas Falsafah & Falsafah Pendidikan
-Konsep Asas Falsafah
-Konsep Falsafah Pendidikan
-Kepentingan Falsafah Pendidikan kpd Guru
(Chew Kian May)

2. Cabang-cabang Falsafah
-Pandangan ahli Falsafah Islam, Barat, Timur
-Ontologi
-Epistimologi
-Aksiologi
-Logik
(Ho Li Wei)

3. Perkembangan Pendidikan di Malaysia
-Sebelum merdeka
(Hoh Rui Ying)

-Selepas merdeka
(Khor Sue Ying)

-Pendidikan masa kini
PPPM 2013-2015
(Khor Qiao Er)

4. Falsafah Pendidikan di Malaysia
-FPK
-FPG
-Model konseptual FPG
(Ng Jia Shan)

Falsafah Pendidikan Awal Kanak2
Implikasi FPK FPG thd sistem pendidikan Malaysia
(Ng Xin Yi)

5. Kurikulum dalam Pendidikan
-Konsep Kurikulum
-Jenis kurikulum
(Ong Hoay Har)

Faktor-faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
-Perkembangan teknologi
-keperluan semasa
-dasar kerajaan
-budaya masyarakat
Peranan Guru dlm pelaksanaan Kurikulum
-Pentafsir
-Perancang
-Pelaksana
(Tan Poh Rong)

6. Model  Kurikulum & pelaksanaan Kurikulum
-Teori & model pembinaan kurikulum
-Model Tyler & Taba
-Model Proses Stenhouse
Pembentukan & kand kurikulum sekolah
-Pelaksanaan & perkembangan kurikulum
(Tiang Chen Lin)

7. Isu-isu Falsafah dlm Pendidikan
-Profesion & profesionalisme
-Standard prestasi antarabangsa
-Kepelbagaian potensi murid
1. Iniasiatif pengubal dasar (prasarana, nisbah guru murid)
2. Komitmen sekolah, guru, ibubapa & komuniti
(Yap Yen Pheng)

Tutorial Week 1 2015


Pelajar  dikehendaki membanding bezakan sistem pendidikan semasa berbanding sebelum merdeka dengan menggunakan pengurusan grafik dan membentangkan dalam kelas

ISL
Persediaan tutorial: membuat rujukan di pusat sumber mengenai cabang2 falsafah pendidikan dan membuat rumusan dalam bentuk peta minda

Dapatkan Buku Falsafah & Pendidikan di Malaysia keluaran 2015 ini di Pasaran skrg!!!
Wednesday, 24 June 2015

Selamat Bertemu Kembali Sesi Jun 2015

Pada sesi Jun 2015, ada beberapa perubahan pada RMK, perlu disemak kembali agar selaras dgn teks & kandungan EDU3013 F&PDM.

Thursday, 17 April 2014

Tutorial Minggu 7
Pelajar dipaparkan dengan clip video ‘teacher make a difference’ dan kemudian mengulas ciri-ciri keguruan dalam video tersebut.
Persediaan tutorial:
Mencari bahan melalui internet dan perpustakaan mengenai pandangan agama yang berlainan mengenai pendidikan. Pelajar dikehendaki membuat nota mengenainya.

Tutorial Minggu 8
Pelajar Membanding beza antara ttg kerjaya guru dari segi perspektif agama yang berlainan dan membentangkan dalam kelas.

Persediaan Tutorial:
 Mencari maklumat mengenai tokoh pendidikan dan membuat catatan mengenainya.

Tutorial Minggu 9
SBE

Tutorial Minggu 10
Cuti Semester

Tutorial Minggu 11

Bincangkan peranan salah seorang tokoh pendidikan dalam pembinaan modal insan.
Mencari bahan untuk menghasilkan folio mengenai tokoh pendidik.


Tutorial Minggu 12
“guru adalah agen perubahan” atau “ guru sebagai pengekal tradisi”. Beri respon kepada kenyataan di atas berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar.


Tutorial Minggu 13
Mencari artikel berkaitan isu semasa yang mengaitkan guru dan membuat ulasan berdasarkan peranan guru sebagai pembentuk insan dan masukkan dalam folio. 


Tutorial Minggu 14
Pelajar membuat banding beza antara teori pembinaan kurikulum berdasarkan model objektif dengan model proses dan membentangkan dalam kelas.

Persediaan Tutorial:
Mencari maklumat melalui internet dan perpustakaan mengenai model-model pembentukan kurikulum termasuk KBSR selain daripada model objektif dan proses.

Tutorial Minggu 15
Pelajar membina peta konsep mengenai pembentukan KBSR dan membentangkan dalam kelas.
Persediaan tutorial:
Mencari bahan mengenai isu-isu berkaitan perlaksanaan KBSR.

Tutorial Minggu 16
Pelajar merujuk kepada satu artikel mengenai perlaksanaan KBSR dan membuat ulasan mengenainya di dalam kelas.
Mencari bahan dalam internet dan perpustakaan dan membuat nota mengenai kekuatan dan kelemahan pelaksanaan KBSR di Malaysia.

Tutorial Minggu 17

Membuat penulisan refleksi mengenai pelaksanaan KBSR dan matlamatnya ke arah pencapaian wawasan 2020 dan membentangkannya di dalam kelas.
Membincangkan perubahan-perubahan terkini dalam kurikulum Sekolah Rendah.

ISL

Mencari bahan atau artikel mengenai wawasan 2020 dan membuat nota ringkas mengenainya.
Mencari bahan tentang perubahan kurikulum menjelang 2012.

Soalan Tutorial Minggu 1

Gambaran umum tentang kursus dan penjelasan tentang sesi amali & ISL

Pembahagian kumpulan

Dalam kumpulan pelajar membanding bezakan sistem pendidikan semasa berbanding sebelum merdeka dengan menggunakan pengurusan grafik dan membentangkan dalam kelas

ISL
Persediaan tutorial: membuat rujukan di pusat sumber mengenai cabang2 falsafah pendidikan dan membuat rumusan dalam bentuk peta minda

Friday, 17 May 2013

Sunday, 13 January 2013

Tutorial Minggu 4

Pelajar membuat banding beza antara cabang-cabang dalam falsafah pendidikan Barat dan  membentangkan nya di dalam kelas.

Tutorial Minggu 3


Dalam kumpulan pelajar memilih seorang tokoh falsafah pendidikan Islam dan seorang tokoh falsafah pendidikan Timur serta membentangkan pandangan tokoh tersebut.

Tutorial Minggu 2

Pelajar membentangkan peta minda mengenai cabang-cabang dalam falsafah pendidikan.

Monday, 7 January 2013

Soalan Tutorial Minggu 1

Gambaran umum tentang kursus dan penjelasan tentang sesi amali & ISL

Pembahagian kumpulan

Dalam kumpulan pelajar membanding bezakan sistem pendidikan semasa berbanding sebelum merdeka dengan menggunakan pengurusan grafik dan membentangkan dalam kelas

ISL
Persediaan tutorial: membuat rujukan di pusat sumber mengenai cabang2 falsafah pendidikan dan membuat rumusan dalam bentuk peta minda

Tuesday, 10 April 2012

Langkah kurangkan gejala sosial

KUALA LUMPUR 10 April - Tuntutan supaya subjek Agama Islam diwajibkan lulus dalam semua peperiksaan utama di Malaysia disifatkan sebagai langkah terbaik dalam usaha mengurangkan gejala sosial dalam kalangan remaja masa kini.
Bagaimanapun, menurut Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, Ahmad Fahmi Mohd. Samsudin (gambar), ia perlu disusuli dengan aktiviti yang menerapkan nilai-nilai seperti dituntut dalam ajaran Islam itu sendiri.
Ini kerana, menurut beliau, sistem pendidikan di Malaysia adalah berorientasikan peperiksaan dan soal wajib lulus subjek tersebut bukan jaminan generasi muda tidak akan terjebak dengan sebarang aktiviti negatif.
"Sepatutnya ia bukan sekadar lulus dalam peperiksaan tetapi perlu dipraktikkan dalam kehidupan seharian.

Thursday, 23 February 2012

Tutorial Minggu 7
Pelajar dipaparkan dengan clip video ‘teacher make a difference’ dan kemudian mengulas ciri-ciri keguruan dalam video tersebut.

Persediaan tutorial:

Mencari bahan melalui internet dan perpustakaan mengenai pandangan agama yang berlainan mengenai pendidikan. Pelajar dikehendaki membuat nota mengenainya.

Tutorial Minggu 8
Pelajar Membanding beza antara ttg kerjaya guru dari segi perspektif agama yang berlainan dan membentangkan dalam kelas.

Persediaan Tutorial:
Mencari maklumat mengenai tokoh pendidikan dan membuat catatan mengenainya.

Tutorial Minggu 9
SBE

Tutorial Minggu 10
Cuti Semester

Tutorial Minggu 11

Bincangkan peranan salah seorang tokoh pendidikan dalam pembinaan modal insan.

Mencari bahan untuk menghasilkan folio mengenai tokoh pendidik.


Tutorial Minggu 12
“guru adalah agen perubahan” atau “ guru sebagai pengekal tradisi”. Beri respon kepada kenyataan di atas berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar.


Tutorial Minggu 13
Mencari artikel berkaitan isu semasa yang mengaitkan guru dan membuat ulasan berdasarkan peranan guru sebagai pembentuk insan dan masukkan dalam folio.


Tutorial Minggu 14
Pelajar membuat banding beza antara teori pembinaan kurikulum berdasarkan model objektif dengan model proses dan membentangkan dalam kelas.

Persediaan Tutorial:

Mencari maklumat melalui internet dan perpustakaan mengenai model-model pembentukan kurikulum termasuk KBSR selain daripada model objektif dan proses.

Tutorial Minggu 15
Pelajar membina peta konsep mengenai pembentukan KBSR dan membentangkan dalam kelas.

Persediaan tutorial:

Mencari bahan mengenai isu-isu berkaitan perlaksanaan KBSR.

Tutorial Minggu 16

Pelajar merujuk kepada satu artikel mengenai perlaksanaan KBSR dan membuat ulasan mengenainya di dalam kelas.

Mencari bahan dalam internet dan perpustakaan dan membuat nota mengenai kekuatan dan kelemahan pelaksanaan KBSR di Malaysia.

Tutorial Minggu 17

Membuat penulisan refleksi mengenai pelaksanaan KBSR dan matlamatnya ke arah pencapaian wawasan 2020 dan membentangkannya di dalam kelas.

Membincangkan perubahan-perubahan terkini dalam kurikulum Sekolah Rendah.

ISL

Mencari bahan atau artikel mengenai wawasan 2020 dan membuat nota ringkas mengenainya.

Mencari bahan tentang perubahan kurikulum menjelang 2012.Popular Posts

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails