Sunday, 27 March 2011

SOALAN TUTORIAL DAN ISL

TUTORIAL MINGGU 6

Persediaan Tutorial:

Pelajar dikehendaki menulis secara ringkas (maksima 3 mukasurat) mengenai falsafah pendidikan mereka sendiri. Penulisan itu harus mengandungi tujuan pendidikan, kehendak masyarakat, kehendak pelajar dan peranan guru.

Cari beberapa artikel @ jurnal dalam internet @ buku jurnal @ artikel penulisan @ tesis berkenaan topik : Kajian Penilaian Kurikulum KBSM dengan menggunakan beberapa model, contoh model CIPP oleh Stefflebeam, Model Tyler, Model Oliva, Model Alexander, Model Orns tein, Model Doll dan lain2 model yang anda temui dalam internet @ buku. Jurnal tersebut dikumpulkan dalam folder kumpulan dan print untuk dikumpulkan dalam kelas. Sebagai menunjukkan komitmen anda, emailkan jurnal dan artikel tersebut ke abjipkb@yahoo.com.


MINGGU 7

Pelajar dipaparkan dengan clip video ‘teacher make a difference’ dan kemudian mengulas ciri-ciri keguruan dalam video tersebut.

ISL

Persediaan tutorial:

Mencari bahan melalui internet dan perpustakaan mengenai pandangan agama yang berlainan mengenai pendidikan. Pelajar dikehendaki membuat nota mengenainya.

MINGGU 8

Membanding beza antara perspektif agama yang berlainan dan membentangkan dalam kelas.

ISL

Persediaan Tutorial:

Mencari maklumat mengenai tokoh pendidikan dan membuat catatan mengenainya.

MINGGU 9

Bincangkan peranan salah seorang tokoh pendidikan dalam pembinaan modal insan.

ISL
Mencari bahan untuk menghasilkan folio mengenai tokoh pendidik.

MINGGU 10 CUTI DAN MINGGU 11 PBS

MINGGU 12
“guru adalah agen perubahan” atau “ guru sebagai pengekal tradisi”. Beri respon kepada kenyataan di atas berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar.

Popular Posts

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails