Friday, 7 August 2015

Tutorial Week 5

Buat perbandingan antara Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP (2006-2010) dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM (2013-2025). Bentangkan di dalam kelas.

Wednesday, 22 July 2015

Tutorial Week 4

Buat perbandingan tentang Perkembangan Sistem Pendidikan Negara Sebelum Merdeka,  Selepas Merdeka dan Masa Kini dalam bentuk peta grafik dgn menganalisis dan membentangkan di dalam kelas.

Tuesday, 21 July 2015

Tutorial Week 3

Pelajar membentangkan peta minda mengenai cabang-cabang dalam  Falsafah Pendidikan.
Pelajar membentangkan peta minda mengenai cabang-cabang dalam falsafah pendidikan. Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ
Pelajar membentangkan peta minda mengenai cabang-cabang dalam falsafah pendidikan. Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ

Tutorial Week 2

1. Anda dikehendaki mencari Falsafah di negara lain di dunia dan buat analisis tentang Falsafah mereka.
2. Bina Falsafah anda sendiri berdasarkan matlamat dan misi visi Pendidikan anda? Bentangkan secara individu di dalam kelas semasa sesi tutorial.
Pelajar membentangkan peta minda mengenai cabang-cabang dalam falsafah pendidikan. Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ

Wednesday, 1 July 2015

Tajuk Pembentangan Kelas BM SJKC PISMP 2015

1. Konsep Asas Falsafah & Falsafah Pendidikan
-Konsep Asas Falsafah
-Konsep Falsafah Pendidikan
-Kepentingan Falsafah Pendidikan kpd Guru
(Chew Kian May)

2. Cabang-cabang Falsafah
-Pandangan ahli Falsafah Islam, Barat, Timur
-Ontologi
-Epistimologi
-Aksiologi
-Logik
(Ho Li Wei)

3. Perkembangan Pendidikan di Malaysia
-Sebelum merdeka
(Hoh Rui Ying)

-Selepas merdeka
(Khor Sue Ying)

-Pendidikan masa kini
PPPM 2013-2015
(Khor Qiao Er)

4. Falsafah Pendidikan di Malaysia
-FPK
-FPG
-Model konseptual FPG
(Ng Jia Shan)

Falsafah Pendidikan Awal Kanak2
Implikasi FPK FPG thd sistem pendidikan Malaysia
(Ng Xin Yi)

5. Kurikulum dalam Pendidikan
-Konsep Kurikulum
-Jenis kurikulum
(Ong Hoay Har)

Faktor-faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
-Perkembangan teknologi
-keperluan semasa
-dasar kerajaan
-budaya masyarakat
Peranan Guru dlm pelaksanaan Kurikulum
-Pentafsir
-Perancang
-Pelaksana
(Tan Poh Rong)

6. Model  Kurikulum & pelaksanaan Kurikulum
-Teori & model pembinaan kurikulum
-Model Tyler & Taba
-Model Proses Stenhouse
Pembentukan & kand kurikulum sekolah
-Pelaksanaan & perkembangan kurikulum
(Tiang Chen Lin)

7. Isu-isu Falsafah dlm Pendidikan
-Profesion & profesionalisme
-Standard prestasi antarabangsa
-Kepelbagaian potensi murid
1. Iniasiatif pengubal dasar (prasarana, nisbah guru murid)
2. Komitmen sekolah, guru, ibubapa & komuniti
(Yap Yen Pheng)

Tutorial Week 1 2015


Pelajar  dikehendaki membanding bezakan sistem pendidikan semasa berbanding sebelum merdeka dengan menggunakan pengurusan grafik dan membentangkan dalam kelas

ISL
Persediaan tutorial: membuat rujukan di pusat sumber mengenai cabang2 falsafah pendidikan dan membuat rumusan dalam bentuk peta minda

Dapatkan Buku Falsafah & Pendidikan di Malaysia keluaran 2015 ini di Pasaran skrg!!!
Wednesday, 24 June 2015

Selamat Bertemu Kembali Sesi Jun 2015

Pada sesi Jun 2015, ada beberapa perubahan pada RMK, perlu disemak kembali agar selaras dgn teks & kandungan EDU3013 F&PDM.

Popular Posts

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails